T5水平椎管内神经鞘瘤

更新:2013-11-28 20:08:58 点击:
详细介绍

 旁正中经皮套管入路椎管内病变显微切除术(适应症:生长较为局限的髓外椎管内占位)

    典型病例:患者,徐某,,37,以“反复右侧胸痛2年,加重5天”为主诉入院。入院查颈椎MR示“T5水平椎管内占位”。行“右侧旁正中经皮套管入路T5水平椎管内肿瘤切除”。术中出血30ml,手术时间90min,术后病理报告神经鞘瘤,术后右侧胸痛缓解,复查MR提示肿瘤已切除,四肢肌力V级,步行出院。

经皮套管入路视野     术中C臂定位    显微镜下套管手术     手术切口

 

   术前MR侧位                     术前MR横断位

   术后MR侧位             术后MR横断位          术后CT三维重建

更  多